Blog

URL-Kortaren

URL-kortslutning, den osunna hjälten i sociala medier och SMS-marknadsföring, kan användas för att avsevärt förkorta längden på en webbadress (enhetlig resurslokaliserare).

Vill du göra en URL kortare? Tja, oroa dig inte för att vi har täckt dig! Så här kan du använda vår länkförkortare:

Steg # 1: Kopiera och klistra in den webbadress du vill förkorta till den tomma rutan.
Steg # 2: Klicka på knappen "Skapa kort URL".
Steg # 3: Kopiera den lilla länken som skapats av URL-omvandlaren genom att klicka på "Kopiera resultat" och använd sedan det enkelt på sociala medier eller i dina textmeddelanden som du behöver.


Published on: 2/7/18, 8:09 PM

How to Use the URL Shortener

HTT URL shortening, the unsung hero of social media and SMS marketing, can be used to substantially shorten the length of a URL (uniform resource locator).

Do you want to make a URL shorter? Well, don’t worry because we’ve got you covered! Here’s how you can use our link shortener:

  • Step #1: Copy and paste the URL you wish to shorten in to the empty box.
  • Step #2: Click on the “Create Short URL” button.
  • Step #3: Copy the tiny link created by the URL converter by clicking on “Copy Results” and then simply use it on social media or in your text messages as you need.

Published on: 2/7/18, 8:04 PM

 

A custom short URL is a great way to build your brand around content links, and you can do it for free with a htt.nu free account. Here's how to set it up.


Published on: 2/7/18, 2:36 PM

URL Shortener All Amazing Features


Published on: 2/7/18, 10:38 AM

Published on: 2/7/18, 10:10 AM

Analytics for your visitors like the following:

You no longer have to create multiple links for a single link or product. Smart Targeting allows you to create a single link that routes every user to the right place based on the following:

  • Visitor country
  • Visitor operating system like Android, iOS, Mac, Windows, Windows Mobile, Linux and BlackBerry
  • Visitor device type like Desktop, Smart Phone and Tablet
  • Visitor device model like ipad, iphone, ipod, Kindle and Kindle fire

Published on: 2/7/18, 10:05 AM

Free Unlimited URL Shortener  APIs for Creating Your Short Links


Published on: 2/7/18, 9:58 AM